• - Vị trí dán:  Thân xe
  • - Có khả năng chống nước, chống nắng
  • - Màu sắc: Màu đen, Màu trắng
  • - Dán theo xe

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM: