Tượng đặt táp lô ô tô sang trọng, mẫu tượng phật phong thủy trên xe hơi